bekend

De kortste weg naar zee, de aanloop tot het Noordzeekanaal

Op Theo Bakker’s domein wordt in dit hoofdstuk de voorgeschiedenis van het Noordzeekanaal beschreven. Her hoofdstuk begint met:  “Er zijn bibliotheken volgeschreven over het Noord- zeekanaal. De boeken en artikelen struikelen over elkaar met tabellen, grafieken en cijfers. Daar is niets meer aan toe te voegen. Interessant en minder belicht is het voortraject tot de

De kortste weg naar zee, de aanloop tot het Noordzeekanaal Meer lezen »

Industrie in de Buiksloterham

“In 1821 werd door een Koninklijk Besluit een voorzet gegeven op de latere Gemeentewet. Onder meer werd bepaald dat de noordelijke grens van Amsterdam reikte zover als het water van het IJ reikte. Dit gold alleen voor de kust van de gemeenten Nieuwendam, Buiksloot en Oostzaan. Dat hield dus al het water van het IJ

Industrie in de Buiksloterham Meer lezen »

De Waterlandse tram

Het jaar 1839 is een keerpunt in het vervoer van per- sonen en goederen in Nederland. De wegen waren nooit populair, zeker niet in het drassige Holland. Van de trekschuit stapte men na 1839 over op railvervoer, simpelweg omdat een spoorbaan makkelijker aan te leggen en te onderhouden was dan een stelsel van wegen. Toen

De Waterlandse tram Meer lezen »

de Volewijckslanden en Buiksloterham

Dit verhaal gaat over de eerste Amsterdammers die kwamen wonen op het land ten noorden van het IJ. Dit land bevond zich buiten de Waterlandse Zeedijk en was pas sinds de annexatie van 1877 Amsterdams grondgebied. Het werd echter 1914 voor hier de eerste huizen gebouwd werden voor woningzoekende Amsterdammers. Allereerst een beknopte geschiedenis van

de Volewijckslanden en Buiksloterham Meer lezen »

OMSLAG SchellingwoudeNaamloos

Nieuw boek over Schellingwoude

SCHELLINGWOUDE, LEVEN OP DE SCHEIDING VAN WATER EN LAND NU IN DRUK… BINNENKORT TE KOOP Na jaren onderzoek in archieven, kranten, boeken en in digitale bronnen is ons boek over de geschiedenis van Schellingwoude klaar. Je leest daarin over de aanleg van de Oranjesluizen, het inmiddels verdwenen Marinevliegkamp aan het Buiten-IJ en de Schellingwouderbrug, maar er is meer.

Nieuw boek over Schellingwoude Meer lezen »

Zoeken in woningboeken

WAT VIND JE IN EEN WONINGBOEK? Je leert het best te werken met de woningboeken als je bijvoorbeeld eerst dat van je eigen woning opzoekt. Als je die bladzijde of een willekeurige andere goed bekeken hebt, begrijp je beter wat in dit bericht over de woningboeken wordt verteld. Ze zijn alfabetisch geordend op straatnaam. De

Zoeken in woningboeken Meer lezen »

Zoeken in Gezinskaarten

WAT VIND JE IN GEZINSKAARTEN 1893-1939 Aan de hand van Distelvoorstraat 39 bespreken we het gebruik van de gezinskaarten 1893-1939. Je leert daarmee het best te werken als je bijvoorbeeld de gegevens van je van je eigen familie of de eerste bewoners van je huis  opzoekt. Als je archiefkaarten goed bekeken hebt, dan begrijp je

Zoeken in Gezinskaarten Meer lezen »

Foute onderschriften Watersnood 1916

In tijdschrift Het Leven werden in 1916 twee foto’s getoond die tijdens de Watersnood in Buiksloot zouden zijn gemaakt. Het Geheugen van Nederland nam de onderschriften over: ‘Overstroming, Watersnood. Dakloos geworden Buiksloters vinden onderdak in de kerk en hebben zich geïnstalleerd met de weinige huisraad die ze hebben kunnen redden.  Nederland, Buiksloot, 1916.’ En bij een andere

Foute onderschriften Watersnood 1916 Meer lezen »

De Geschiedenis van de Buiksloterham

Er is een prachtig boek uitgegeven over de Geschiedenis van de Buiksloterham deel 3 Laanweg 267 pagina’s, beperkte uitgave van Margreet Visser . Bij ons te verkrijgen en in te zien voor €19,50. De inhoud DE LAANWEG VERANDERT: een ‘villawijk’, industrie en winkels in het polderland TWEE KUNSTENAARS: Nescio en Rotgans PLANNEN, UITBREIDINGEN EN VERBETERINGEN

De Geschiedenis van de Buiksloterham Meer lezen »

Van oceaanstomers tot mammoettankers

uitverkocht Een eeuw scheepsbouw in Amsterdam-Noord Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord Van oceaanstomers tot mammoettankers Niemand had het voor mogelijk gehouden. De grote scheepsbouw aan het IJ, eens de trots van Amsterdam-Noord, ging midden jaren tachtig ter ziele. Eens werkten hier zo’n tienduizend mensen, nog los van de toeleveringsbedrijven. De hele noordoever van het IJ stond in het teken

Van oceaanstomers tot mammoettankers Meer lezen »

Nieuwendammerham, een eeuw bedrijvigheid

Er waren ernstige problemen voor de gemeenteraad met het telkens, zonder vast plan, wijzigen van het oorspronkelijke uitbreidingsplan van 1906. Als belangrijkste punten golden hier: • Geen brug over het IJ, maar de kettingpont zou gratis worden. • 80% van het grondoppervlak zou bestemd worden voor industrie. Verder een beperkt aantal arbeiderswoningen en enkele villa’s

Nieuwendammerham, een eeuw bedrijvigheid Meer lezen »

cover waterland

Terugblikken op Waterland

In het jaar 2000 is het honderd jaar geleden dat de eerste hoofdstukken van het boek Blikken in het verleden van Waterland van de Ransdorpse onderwijzer Gerrit van Zeggelaar verscheen. Deze belangrijke publicatie bracht aan het begin van de vorige eeuw de geschiedenis van Waterland – dat tijdens de Tachtig-jarige Oorlog in de strijd tegen Spanje een

Terugblikken op Waterland Meer lezen »

Nieuwendam

Het dorp Nieuwendam kennen de meeste mensen als dat stukje van de Waterlandse zeedijk met de mooie oude huisjes en het café bij de sluis.

Nieuwendam – Monument aan de Noordelijke IJ-oever
Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord
Paperback, Geïllustreerd, 144 blz.
Verschenen: januari 2003
€ 12,50

[wp_cart_button name=”Nieuwendam” price=”12.50″]

Nieuwendam Meer lezen »

 Durgerdam

Dit boek behandelt o.a.: • Het ontstaan van Waterland. • De Sint Elisabethsvloed spoelde het gehucht IJdoren weg en daarna ontstond het vlucht dorp Doornickerdam. • De zeevaart, de visserij en de scheepswerven van de Durgerdammers. • Het ‘Kwartier’ Durgerdam, het onderwijs en de chirurgijns. • De geschutsbatterijen en de vuurtoren. • Het dorpsleven rondom

 Durgerdam Meer lezen »

In de ban van Buiksloot

In de ban van Buiksloot uitverkocht Achter de façade van rust in Buiksloot gaat een heftig verleden schuil. ’t Zacht klotsende water van het kanaal, de parken en voordijkse stroken, de gevarieerde bebouwing op de slingerende dijk met erachter krijtmolen d’Admiraal en die prachtige kerk: de rustieke schoonheid van Buiksloot doet de drukte van het

In de ban van Buiksloot Meer lezen »