Industrie in de Buiksloterham

“In 1821 werd door een Koninklijk Besluit een voorzet gegeven op de latere Gemeentewet. Onder meer werd bepaald dat de noordelijke grens van Amsterdam reikte zover als het water van het IJ reikte. Dit gold alleen voor de kust van de gemeenten Nieuwendam, Buiksloot en Oostzaan. Dat hield dus al het water van het IJ in. De stad koos de Buiksloter Ham uit om baggerspecie te dumpen. De Buiksloter Ham lag tussen de schierei- landen Volewijck en de Nesse en week van de rest van de oever af doordat hier helemaal geen buitendijks land lag. In 1832 besloot de stad om een dam van rijshout aan te leggen om te voorkomen dat het gestorte slib weer in de vaargeul zou zakken. Daarmee was de basis gelegd voor de later drooggemaakte Buiksloter Ham.”
Zo begint het hoofdstuk, geschreven door Wim Huissen dat te vinden is op Theo Bakker’s domein..

Lees verder de pdf

 

Lees meer artikelen op Theo Bakker’s domein