De Eerste Nederlandse Tentoonstelling op Scheepvaartgebied (ENTOS)

In 1913 was het 100 jaar geleden dat Nederland van de Franse overheersing was be- vrijd en het Koninkrijk der Nederland een vorst had, Koning Willem I. Dat zou groots moeten worden gevierd en de gemeente Amsterdam wilde natuurlijk niet achterblij- ven. De stad maakte een economische bloei door en wilde groot uitpakken. Al rond 1910 had een aantal binnen- en buitenlandse maritieme bedrijven te kennen gegeven dat zij concurrentie zagen in de toenemende belangstelling voor andere vervoermid- delen, zoals de auto, de trein en wellicht ook het vliegtuig. Ook de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer wilde Amsterdam in het zonnetje zetten. Samen werden ze het al snel eens; we gaan een groots opgezette tentoonstelling op scheepvaartgebied organiseren. De Eerste Nederlandsche Tentoonstelling Op Scheepvaartgebied (ENTOS) was geboren. (Tekst: Wim Huissen)

Lees de pdf

Lees meer artikelen op Theo Bakker’s domein