Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam (ELTA)

Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam ELTA.
In 1919 – net na de Eerste Wereldoorlog – werd in de Buiksloterham van 1 augustus tot 14 september 1919 een grote luchtvaarttentoonstelling gehouden.

“Het comité was er snel uit waar de tentoonstelling moest plaatsvinden. Eerst werd nog aan Den Haag gedacht, maar al snel was iedereen het er over eens dat Amsterdam de meest geschikte plaats hiervoor was. De commerciële belangen gaven de doorslag. Natuurlijk was het de hoofdstad, maar het was het handels- en industriecentrum van het land. In Noord was een prachtig gebied vrij gebied, waar land- en watervliegtuigen konden landen. De regering en de Gemeente Amsterdam waren ook enthousiast voor deze plek, zodat de organisatie ruime subsidies werden toegekend. Ook op andere manieren werden ze door de overheid gesteund, vooral met de infrastructuur rond het terrein. De naam van de tentoonstelling kon nu ook worden bepaald: Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam.

Men koos als tentoonstellingsterrein het gebied tussen het Hoofdkanaal-West (tegenwoordig Johan van Hasseltkanaal) en de Papaverweg, en globaal vanaf het tegenwoordige Mosveld, tot aan de huidige Ridderspoorweg. Het vliegterrein liep ongeveer waar nu de dijk op het Mosveld ligt naar de IJtunnel. Dit vliegveldje was weleens drassig en modderig wat wel eens voor probleempjes zorgden, maar grote ongelukken zijn nooit gebeurd.”  Lees verder de pdf

In dit artikel dat op de website van Theo Bakker’s domein te vinden is, vertelt Wim Huissen de geschiedenis van de Elta die dit jaar 100 jaar geleden werd gehouden.

Zie ook: Rondvlucht ELTA 1919, een animatie, gemaakt door Frits Prior (HCAN)