OMSLAG SchellingwoudeNaamloos

Nieuw boek over Schellingwoude

SCHELLINGWOUDE, LEVEN OP DE SCHEIDING VAN WATER EN LAND

NU IN DRUK… BINNENKORT TE KOOP
Na jaren onderzoek in archieven, kranten, boeken en in digitale bronnen is ons boek over de geschiedenis van Schellingwoude klaar. Je leest daarin over de aanleg van de Oranjesluizen, het inmiddels verdwenen Marinevliegkamp aan het Buiten-IJ en de Schellingwouderbrug, maar er is meer. Het dorp speelde eeuwen geleden een belangrijke rol tijdens de Opstand en de Slag in de Zuiderzee.

Schellingwoude In contact met de landdorpen streden de Schellingwouders vasthoudend voor het gemeen maken van het dijkonderhoud: ‘wie het water deert, die het water keert’! En het gaat natuurlijk ook over het bootje van Schellingwoude.

Vele bewoners hebben met verhalen en materiaal aan dit boek bijgedragen.
Ben je al nieuwsgierig naar het verhaal over de regenmaker, de vondeling van Schellingwoude, de verliefde onderwijzer of het schietincident van 7 mei 1945?

 

 

 

Het is een kloek boek geworden, vergelijkbaar met eerdere uitgaven van het Historisch Centrum: 224 bladzijden, groot formaat, rijk geïllustreerd en dit keer ook afbeeldingen in full colour.

Inhoud
Momenten in de historie van Schellingwoude
Land en water
De put bij Schellingwoude: de Oranjesluizen
Gespannen boog van steen en staal: de   Schellingwouderbrug
Koeien in de kerk: de watersnood 1916
Een vliegkamp met internationale allure
Roerige jaren 1940-1945
Van trekschuit tot belbus
De kerk: baken van het dorp
Over meesters en juffen: de school
Boeren, vissers, winkeliers, venters en ondernemers
Kostelijk wonen
Verenigingsleven
Een randje grote industrie
Het dorp als muze
Bewonerslijst 1928-1929