Nieuwendammerham, een eeuw bedrijvigheid

Cover - Nieuwendammerham (pdf)Er waren ernstige problemen voor de gemeenteraad met het telkens, zonder vast plan, wijzigen van het oorspronkelijke uitbreidingsplan van 1906. Als belangrijkste punten golden hier:
• Geen brug over het IJ, maar de kettingpont zou gratis worden.
• 80% van het grondoppervlak zou bestemd worden voor industrie. Verder een beperkt aantal arbeiderswoningen en enkele villa’s voor de bedrijfsdirecteuren.
• De industrie zou een vestiging krijgen langs te graven kanalen met daar achter de woongebieden.

Burgemeester en Wethouders gaven daarom in 1913 opdracht tot het herzien van het uitbreidingsplan voor de overzijde van het IJ. Dit plan is onder leiding van ir. J.C.W. Tellegen, toen directeur van Bouw- en Woningtoezicht tot stand gekomen en in 1914 in de raad vastgesteld.
Het uitbreidingsplan van 29 juli 1914 had als uitgangspunt dat het voorafgegaan moest worden van een ontwerpplan. Het was vooral de invloed van Tellegen dat dit plan een schema aangaf met alleen de hoofdlijnen van wegen, woningen en openbaar groen.
N.B. Bij het indienen van het plan was al in het zuidelijk deel van de Volewijckse landen, vooruitlopend hierop, bebouwing en industrie aanwezig. Het uitbreidingsplan van 1906 was voor Nieuwendammerham al in een vergevorderd stadium in uitvoering gekomen. De plantekening toont ons industrievestigingen langs waterwegen en een bebouwing tot aan de Havikslaan.

Nieuwendammerham, een eeuw lang bedrijvigheid
Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord
Geïllustreerd, 116 blz.
Verschenen: 1998
N.B. Deze uitgave is niet meer in druk verkrijgbaar, maar wel als PDF-versie. Dat is een digitaal bestand wat u kunt lezen op het beeldscherm of zelf uitprinten.
€ 2,50
[wp_cart_button name=”Nieuwendammerham” price=”2.50″]
[show_wp_shopping_cart]