Als Amsterdam zich over ons onfermt / De anexatie

Cover InlijvingAls Amsterdam zich over ons ontfermt De geschiedenis van de inlijving bij Amsterdam van de gemeenten Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp in 1921.

In 1921 heeft Amsterdam een aantal gemeen­ten geannexeerd. Op de zuidoever van het IJ zijn de gemeenten Sloten en Watergraafsmeer tegen hun zin opgeheven. Maar op de noord­oever vroeg Buiksloot in 1913 zelf om aanslui­ting bij Amsterdam. Vijf jaar later smeekten de bewoners van de gemeenten Nieuwendam en Ransdorp om bij Amsterdam te mogen horen. De hoofdstad had op de noordoever eigenlijk alleen interesse in het onbebouwde gebied ten zuiden van de Waterlandse Zeedijk. Zij wilde daar industrieën vestigen.

Maar onder druk van de provincie accepteer­de Amsterdam tenslotte het hele grondgebied van de drie Waterlandse gemeenten. Zo wer­den de inwoners van de dorpen Buiksloot, Nieuwendam, Zunderdorp, Ransdorp, Durger­dam, Holysloot en Schellingwoude in 1921 Amsterdammers.

In de afgelopen jaren waren deze dorpen eco­nomisch enorm verzwakt. Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog was er grote werkloos­heid ontstaan. Vooral de bevolking van Nieu­wendam leed honger als gevolg van het gebrekkige voedseldistributiesysteem. Bovendien was Waterland in 1916 zwaar getroffen dooreen grote overstroming.

Tot overmaat van ramp vreesden de vissers uit Durgerdam en Schellingwoude de gevol­gen van de voorgenomen afsluiting van de Zuiderzee. De noodlijdende gemeenten ston­den aan de rand van de afgrond. Door de invoering van het algemeen kiesrecht waren opeens alle mannelijke inwoners in staat hun mening te geven. Geheel onverwacht koos men voor aansluiting bij Amsterdam om uit de misère te komen.

In Ransdorp zag men alleen nog licht in de toekomst “als Amsterdam zich over” het dorp ontfermde.

Als Amsterdam zich over ons ontfermt /De annexatie
Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord
Geïllustreerd, 64 blz.
Verschenen: 1996
Prijs : € 10,00
[wp_cart_button name=”Als Amsterdam zich over ons onfermt /De anexatie” price=”10.00″]
[show_wp_shopping_cart]