Schermafbeelding Om Verkleind

Kort verslag herdenking juli bombardementen op Noord op 17 juli 2022

Op zondagmorgen 17 juli 2022 kwamen ca. 50 nabestaanden, getuigen en bewoners bijeen om de meer dan 2oo slachtoffers van de bombardementen van 17, 25 en 28 juli 1943 te herdenken. Elk jaar komen er meer nabestaanden, hun kinderen en kleinkinderen naar de herdenking. Daar is de bijeenkomst ook voor bedoeld: onze doden blijven bestaan zolang wij hun namen kennen en elkaar hun verhalen blijven vertellen.

Bij de bijeenkomst in de aula van de Nieuwe Noorder werd eerst een filmpje vertoond: KLIK AAN. Het laat zien dat er in de Vogelbuurt 46 vrouwen, mannen en kinderen werden gedood. Daar was tot nu toe minder aandacht voor dan voor de slachtoffers in de st. Ritakerk en de Van der Pekbuurt. Nieuw onderzoek bracht aan het licht dat “29 doden in de wachtkamer van een dokter” een nepbericht was dat kort na 17 juli door de door de Duitse bezetters beheerde kranten werd verspreid. Er vielen in de huizen van Fazantenweg, Kwartelstraat, Spechtstraat, Kievitstraat en  en Meeuwenlaan wel 41 doden, maar daarvan was er maar één in de wachtkamer van de NSB-georienteerde huisarts Van Haga.

 C AB AE EB B A CA C C Verkleind

 B F AFF C A F A Verkleind

In een herziene versie van het boek “Waar de bommen vielen” (doorkijkje klik aan) worden de gegevens van de meer dan 200 slachtoffers genoemd: hun namen, geboorte- en sterfdatum en adres. Daaraan worden nu al meer foto’s en verhalen gekoppeld Jeannette van der Stelt, die het onderzoek doet en het boekje samenstelde, bood het eerste exemplaar aan stadsdeelbestuurder Yasmina El Ksaihi aan. Na de toespraak van de stadsdeelbestuurder werden de namen van alle slachtoffers getoond (klik aan).

Na de bijeenkomst in de aula gingen de aanwezigen naar het monument dat pas in 2003 werd opgericht om de slachtoffers van de bombardementen van juli 1943 te herdenken. Daar werd de taptoe gespeeld, gevolgd door 2 minuten stilte. Yasmina El Ksaihi plaatste samen met nabestaande Anne van der Glas een krans namens het stadsdeel. Daarna werden kransen gelegd door vertegenwoordigers van de Nieuwe Noorder en Historisch Centrum Amsterdam Noord en door nabestaanden. De bijeenkomst werd afgesloten met het Wilhelmus. Op de weg terug werden zonnebloemen gelegd bij de graven van slachtoffers die nog op de Nieuwe Noorder aanwezig zijn.

Videoverslag bijeenkomst (uitgebreidere versie volgt)

Verslag AT5 (klik aan)