Schermafbeelding Om Verkleind

Hoorzitting 8 juni 2022: Wordt Begoniastraat 6 huis toch peperdure koopwoning?

Op 8 juni 2022 is er  – online via Teams – van 13.30 tot 14.30 uur een hoorzitting over de bezwaren die HCAN en andere organisaties hebben ingebracht tegen de door de gemeente verleende omgevingsvergunning.
Mocht je die willen volgen, meld je dan aan vóór 2 juni via een email aan
juridischbureau.bezwaren@amsterdam.nl

en vermeld dan: ‘Aanmelding HZ Begoniastraat 6-hs- OMGR Noord’
Na aanmelding krijg je voorafgaande aan de hoorzitting een link om in te loggen.

WAT VOORAFGING

Trekken Ymere en Dura Vermeer aan het langste eind? Het stadsdeelbestuur heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor renovatie van het interieur van Begoniastraat 6 huis. Wat juist behouden bleef doordat er nooit gerenoveerd was, mag toch veranderd worden. De unieke plek waar je de sfeer van de volkshuisvesting uit 1919 nog kon proeven, verdwijnt dan achter de voordeur van een dure koopwoning. Het huisnummer is al veranderd: 6 huis is nu 8A.

Gemeente staat renovatie tot koopwoning toe
In de vergadering van de stadsdeelcommissie van 11 mei vroegen Mariska van de Burgt en commissielid Kirsten Zimmerman: “Hoe kon het Dagelijks Bestuur die omgevingsvergunning goedkeuren?” Scheidend stadsdeelvoorzitter Erna Berends wees op de regels. Zij moest het advies van Monumenten en Archeologie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit volgen.

Maar wil het interieur toch behouden…
Bestuurder Esther Lagendijk gaf een beetje hoop. Wethouder Touria Meliani en zij hebben Stadsherstel, Ymere en Dura Vermeer gevraagd samen naar een oplossing te zoeken. De gemeente bemiddelt bij dat overleg en kan zelf ook iets bijdragen. Bij aankoop door Stadsherstel kan het winkeltje blijven zoals het was en als verhalenhuis en museumruimte toegankelijk blijven. Hobbels bij het gaande overleg zijn de regels en de aankoopprijs.

Wat gesloopt en weggenomen is, moet gereconstrueerd worden
Dura Vermeer heeft de verbouwing in twee fasen ingediend. In de eerste fase zijn alle niet-dragende muren, plafonds en vloeren gesloopt na wegnemen van de betegeling en van alle kozijnen en deuren.  Die zijn bewaard.  Voor de tweede fase is nu een omgevingsvergunning afgegeven. Wordt alles zorgvuldig gereconstrueerd? Nee, het verbouwingsplan wijkt zoveel af van de ‘ruimtelijke structuur van de plattegrond en de interieuronderdelen’ dat er weinig meer over blijft van wat ALS GEHEEL juist gemeentelijk monument werd. Wat overblijft wordt weggemoffeld achter wandborden.

Erfgoed dat je vernietigt krijg je nooit meer terug
In “Erfgoed in een dynamische stad” (2021) schrijft wethouder Meliani dat erfgoedkwaliteiten kwetsbaar zijn en be­slissingen daarover niet teruggedraaid kunnen worden. Het gaat er om tijdig en transparant duidelijke afwegingen te maken. Wat dat betreft is er in het geval van Begoniastraat 6 huis heel veel misgegaan.

Verzoek tot schorsing van de omgevingsvergunning
Verontruste bewoners en organisaties in Noord hebben bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning: Stichting Monumenten Amsterdam Noord (SMAN), Historisch Centrum Amsterdam Noord HCAN), Museum Amsterdam-Noord, de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt en de Stichting ANGSAW. Omdat de verbouwing ondanks hun bezwaren toch mag beginnen, is er een voorlopige schorsing aangevraagd bij de voorzieningenrechter.