Schermafbeelding Om Verkleind

Boekje Begoniastraat 6 huis

Het boekje Je gaat het pas zien als je het doorhebt wordt pas eind augustus officieel gepubliceerd en is dan bij de boekwinkels in Noord te koop.
Dan is zo goed als zeker bekend of het wel of niet in de huidige staat bewaard kan blijven en aan Stadsherstel wordt verkocht.

Voorverkoop voor donateurs: Donateurs kunnen na betaling van de jaardonatie op NL76 INGB 0005093480
één exemplaar bij ons afhalen tegen vooruitbetaling van 5 euro op NL52 INGB 0004 2596 15.
Voor een tweede of meer exemplaren moet u wachten tot de publicatie eind augustus / begin september.