Dia Verkleind

Bestuursrechter wijst bezwaren af, gemeente en stadsdeel willen het melkwinkeltje toch redden

BEZWAREN ONGEGROND VERKLAARD
Eind september 2022 besliste de bestuursrechter dat alle door ons ingebrachte bezwaren ongegrond zijn. Dat betekent dat de gewraakte omgevingsvergunning nog steeds geldig is: Dura Vermeer mag het interieur van het melkwinkeltje zo veranderen dat de meeste monumentale waarden vernietigd, beschadigd of verborgen worden. De Stichting Monumenten Amsterdam Noord, de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt en Historisch Centrum Amsterdam Noord kunnen nog hoger beroep aantekenen.

REDDINGSACTIE GAAT DOOR
De petitie is in enkele dagen ruim 850 keer ondertekend. Wethouder Touria Meliani en stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk zetten zich persoonlijk in om het winkeltje te redden. Ze streven er naar de aankoop door Stadsherstel mogelijk te maken, waardoor het winkeltje toch een publieke functie kan krijgen: een museum / verhalenhuis over de volkshuisvesting vroeger en nu. Dura Vermeer heeft aangegeven de geplande verbouwing op te schorten tot eind oktober. Een beslissing over wel / niet aankopen valt in de komende weken. Op zaterdag 11 oktober verscheen in de rubriek Talk of the town in de NRC een stuk van Kester Freriks dat de situatie goed weergeeft:  Lees (klik aan)