Dia Verkleind

Mug bijt olifant? De rechter beslist binnen twee weken

De strijd om behoud van het interieur van Begoniastraat 6 huis gaat voort. Nadat alle bezwaren van SMAN, HCAN en verontruste Noorderlingen door de gemeentelijke bezwarencommissie waren verworpen en B&W dat advies volgde, gingen we gezamenlijk in beroep bij de bestuursrechter. De zitting was op 12 september. Wij vroegen de rechter dat besluit te vernietigen en erin te voorzien dat er duidelijke eisen worden gesteld aan het herbouwen en reconstrueren van de situatie van voor de herstelfundering. En verder een aantal veranderingen in het interieur ongegrond te verklaren. De uitslag is binnen twee weken.