Frits En Annike Richard Mouw Verkleind

Documentaire Begoniastraat-6-huis

(foto Richard Mouw)
In juli 2019 nam filmmaker Annike Kaljouw (Het Gouden Oog) het initiatief de ‘laatste open dag’ in Begoniastraat 6 huis te filmen. Dat bleef niet bij een keer. De afgelopen drieënhalf jaar volgde ze de strijd om behoud van het gemeentelijk monument op de voet. Hieronder vertelt ze waarom ze de documentaire maakt.

Annike Kaljouw (Het gouden oog):

In de periode dat het verhalenhuis tijdelijk open was voor publiek, werd het in enkele weken door ruim 1400 bezoekers bezocht. Eén van de bezoekers was buurtgenoot en filmmaker Annike Kaljouw. “Ik wilde graag documenteren wat ik zag: een 100-jaar oud interieur dat alle renovatierondes had weten te omzeilen. In het sterk veranderende deel van Noord, waar ik ruim 15 jaar woon, was ik positief getroffen door deze wonderlijke ontdekking. De eenvoudige, maar zorgvuldig ingerichte tentoonstelling moest ingericht zijn door liefhebbers, gelet op alle details. De motor hierachter bleek Frits Prior (Historisch Centrum Amsterdam Noord), hij had het winkeltje bij toeval ontdekt. Wat dreef deze geestdriftige man uit Amsterdam Zuid in dit melkwinkeltje in Amsterdam Noord? Ik filmde het enthousiasme van de bezoekers die veel langer bleven dan gepland. Ogen werden geopend door de tentoonstelling en de zichtbare 100-jaar oude sporen. De ontstaansgeschiedenis van Amsterdam kwam voor hun ogen tot leven. Gesprekken kwamen op gang, er werden verhalen uitgewisseld tussen oude en nieuwe Noorderlingen, jong en oud. Bijna iedereen die ik daarna sprak was het erover eens: deze ontmoetingsplek vol zichtbare historie moest worden beschermd. Van stadsbestuurders, Stadsherstel, buurtbewoners, tot architecten en historici.
De bescheiden architect Van Der Pek, zou nooit een standbeeld gehad willen hebben. “Het melkwinkeltje als monument bewaren zou een mooi eerbetoon zijn aan hem”, aldus buurvouw Nel. “Waar zou het verhaal van de volkshuisvesting, de geschiedenis van woningcorporaties- beter verteld kunnen worden dan op deze unieke, publiekstrekkende plek: de eerste sociale volkshuisvestingswijk van Amsterdam?”

In de afgelopen drie jaren filmde ik niet alleen de ontwikkelingen rondom het winkeltje, maar ging ik ook op zoek naar de drijfveren van Frits zich over dit monument te ontfermen. Hopelijk biedt de film inspiratie over vragen zoals: hoe geven we vorm aan onze herinneringen, hoe houden we lijnen met het verleden beleefbaar en hoe delen we dat met anderen?”

Berichten over het voltooien van de film volgen.