Schermafbeelding Om

Legpenning “Watersnood Tuindorp Oostzaan 1960”.

Schermafbeelding Om Legpenning “Watersnood Tuindorp Oostzaan 1960”.

In januari 1960 was er de dijkdoorbraak die zorgde dat Tuindorp Oostzaan onderwater kwam te staan. Vele oude noorderlingen zullen zich deze gebeurtenis en de periode van herstel daarna nog wel herinneren.

 

Bij het opruimen van een oude schoenendoos van mijn overleden vader vond ik de legpenning ( foto 1) en de brief van de gemeente Amsterdam. Dit werd uitgereikt aan personen die werk verzet hebben tijdens de watersnood in Tuindorp Oostzaan.

Foto 1.

Ten tijde van de watersnood was mijn vader hondengeleider / veldwachter bij de gemeente politie Amsterdam. Ik kan mij als kind nog herinneren dat – wij woonden toen nog op Durgerdam – mijn vader en de hond iedere dag voor zijn dag- en nachtdiensten werden opgehaald en thuisgebracht om dienst te doen in Tuindorp Oostzaan. Hij werd met een dienstauto opgehaald, omdat wij toen  – zoals de meeste mensen toen – geen auto hadden.  Zijn dienst bestond hoofdzakelijk uit het bewaken van de huizen en winkels om te voorkomen dat er geplunderd zou worden.  Mijn vader  heeft dit gedaan tot de bewoners weer terugkwamen in hun huizen.

Zijn eigen werkzaamheden / diensten werden – hij was veldwachter van Ransdorp en Holysloot  –  overgenomen door de veldwachter van Durgerdam. Hierdoor kon mijn vader tijdens de periode van de watersnood zijn diensten doen in Tuindorp Oostzaan. Zo kom je tot de wetenschap dat er eigenlijk nog meer mensen indirect mee hebben geholpen bij deze watersnood die niet altijd bekend zijn.

Van mijn moeder hoorde ik dat hij weer blij was dat hij na al de diensten in Tuindorp Oostzaan weer zijn eigen rondes in zijn gebied op de fiets met de hond aan de lijn die er naast liep weer kon doen. Zijn gebied liep van Ransdorp, Holysloot, Kinselmeer en tot Uitdam.

Het leuke van deze vondst is dat er ook een “korte beschrijving van de penning” bijzit (foto 2).  Deze beschrijving geeft duidelijk meer inhoud aan de beeltenissen op de penning.  Zo zie je ook duidelijk het “watermonster” op de ene zijde en de “helpende hand” op de andere zijde.

Foto 2.

 

De bedankbrief van de                Burgermeester en Wethouders van Amsterdam van juni  1960 die er ook bijzit (foto 3) maakt het geheel compleet. In deze brief wordt heel Nederland bedankt voor het vergoeden van de materiële schade en de slagvaardigheid van de bij het herstel  betrokken overheidsdiensten en particuliere bedrijven en hun personeel.

Foto 3.