Nood aan den dijk – Watersnood 1916

Nood aan den dijk – Watersnood 1916

Nood aan den Dijk-COVER‘Het jaar 1916 neemt in de geschiedenis van Waterland een belangrijke plaats in en de invloed van dat rampjaar zal zich nog lang doen gevoelen. In den nacht toch van 13 op 14 Januari werd het water in de Zuiderzee door den geweldigen storm, die deze streken teisterde, tot een ongekende hoogte opgestuwd. De dijken konden den geweldigen drang van het water niet weerstaan en met ontembare kracht stroomde het door de stukgeslagen dijken naar binnen. Toch liet de toestand te Schellingwoude op den morgen van 14 Januari zich nog niet zoo dreigend aanzien. Op den gewonen tijd werden in de school de kachels aangemaakt met het vooruitzicht om half negen het onderwijs te beginnen. Hiervan is echter niets gekomen. Een zekere onrust dreef onderwijzers en leerlingen om buiten op den dijk rond te dwalen en met spanning het waschen van het water, dat door geen menschelijke macht kon worden weerstaan, gade te slaan.’

Zo beschrijft een onderwijzer uit het dorpje Schellingwoude de rampzalige gebeurtenissen van precies een eeuw geleden, als een langdurige noordwesterstorm de Waterlandse Zeedijk doet bezwijken. Heel Waterland komt onder water te staan.

Begin januari 2016 komt het boek ‘Nood aan den dijk’ uit. Het boek gaat over de watersnood van 1916 en de gevolgen daarvan voor de dorpen Buiksloot, Durgerdam, Holysloot, Nieuwendam, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp.

Aan bod komen het noodweer, de doorbraak van de dijk, de vlucht van bewoners en het lot van het vee. Hulp wordt onder andere verleend door militairen die vanwege de mobilisatie in en rond Amsterdam gelegerd zijn. Terwijl de giften voor de slachtoffers binnenstromen gaat men bij de dijkdoorbraken aan de slag om de gaten te dichten. Het duurt maanden voor het gebied weer droog is en de bewoners terug kunnen keren. De schade aan huizen, boerderijen, kerken, scholen, wegen en landerijen is enorm.

De gevolgen van de ramp blijven niet uit: zo zoeken de in geldnood verkerende dorpen ten slotte aansluiting bij Amsterdam en wordt de besluitvorming rond de aanleg van de Afsluitdijk versneld.

Met informatie uit archieven, kranten, fotocollecties en oude familieverhalen wordt in Nood aan den dijk een beeld geschetst van de watersnood van 1916 in het gebied dat tegenwoordig Stadsdeel Amsterdam-Noord heet.

Nood aan den dijk – Watersnood 1916
Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord en Centrale Dorpenraad Landelijk Amsterdam-Noord
Geïllustreerd, 164 blz.
Verschenen: 2016
€ 19,50
[wp_cart_button name=”Nood aan den dijk” price=”19.50″]

verzendkosten bij dit boek € 5
[wp_cart_button name=”Verzendkosten Nood aan den dijk” price=”3.65″]

[show_wp_shopping_cart]
terug naar boven