Verkleind

Begoniastraat 2: in 1943 verwoest door bom en herbouwd

 FO VerkleindIn juli 1943 trof een geallieerde bom de hoek van de Begoniastraat en de Meidoornweg. Begoniastraat 2 (toenmalige nummering) en Meidoornweg 6 werden daardoor onbewoonbaar. Op de gekleurde foto is dat het huis rechts aan de kop van de straat. De andere huizen in de omgeving zullen zeker glasschade hebben gehad. Op de zwartwitfoto uit 1947 zie je dat de woningen aan de Begoniastraat en de Meidoornweg nog niet zijn herbouwd. Dat gold voor veel plekken in de Van der Pekbuurt en de Vogelbuurt: mensen die daar woorden werden nog jarenlang door de lege plekken in de gevelrijen aan het bombardement en de slachtoffers herinnerd.

Herbouw
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de woningen herbouwd. Op die foto uit 2004 zie je dat de kenmerkende dubbele gele streep op de muur van het herbouwde huis rechts (dat is nummer 4) ontbreekt. Bij de herbouw verdwenen ook de dragende blokken onder de dakgoot en werd de kop van de gevel veranderd. Op die manier kun je de in juli 1943 verwoeste en later herbouwde huizen in de Van der Pekbuurt herkennen.