A A EF FC BD ECF D F C A C

ARCHIEF BETHLEHEMKERK OPGESLAGEN IN STADSARCHIEF

(Op de foto is een van de twee gebrandschilderde ramen van de Bethlehemkerk te zien, voorstellend de Drie Koningen.

Archief Bethlehemkerk
Pim Volger en Coen Marinus hebben het archief van de Bethlehemkerk beschreven en overgedragen aan het Stadsarchief. Daar is het nu voor iedereen in te zien. Stukken kunnen opgevraagd worden en ingezien worden in de leeszaal van het archief. Wie dat wil kan stukken gratis laten digitaliseren. LINK NAAR INVENTARIS

Wie sneller wil weten wat de geschiedenis van de kerk en de kerkelijke gemeente is, kan binnenkort ook een samenvatting lezen die Volger en Marinus daarvan hebben gemaakt. Een link naar de pdf daarvan op deze site te staan, in dit bericht.
LINK VOLGT.

Korte geschiedenis
Op 18 september 1916 werd de ‘Vereeniging voor Hervormde wijkbelangen benoorden het IJ’ opgericht. De vereniging ging godsdienstoefeningen, samenkomsten, huisbezoek, diaconessenarbeid, zondagsscholen en verenigingen opzetten.

De nieuwe kerk op het Zwanenplein werd op 13 september 1924 geopend door Koningin Wilhelmina.  In 1929 werd de kerk overgedragen aan de kerkenraad van Amsterdam. Op de dag dat de nieuwe kerkorde in werking trad, 16 oktober 1952, kreeg wijk 31 een eigen kerkenraad en een nieuwe naam: Wijkgemeente Bethlehemkerk. Per 1 april 1965 werd die gemeente samengevoegd met de Sarongemeente (Wijk 32), zonder naamswijziging.

In 1972 werden de Bethlehemkerk en de Buiksloterkerk samengevoegd tot één kerkgemeente en wijzigde de naam in Wijkgemeente Bethlehemkerk-Buiksloterkerk. De Saronkapel moest in 1973 gesloten worden om de financiën van de kerk te ontlasten. In 1992 werd uiteindelijk ook de Bethlehem-Buiksloterkerk gesloten.