De Volewijck 1620

In de jaren 1617-1620 bezocht Lucas Jansz Sinck De Volewijck. Zijn tekening van de 13 door de stad aangekochte percelen zijn groen gekleurd aangegeven en in rood gemarkeerd met s.t. De tekening staat als kaart 46 in Kaartboek C, afkomstig uit het archief van Thesurieren Ordinaris.
Bovenaan zie je Buiksloot met twee doorgangen in de Waterlandse zeedijk. Het stadsarchief vermeldt twee sluizen, waarschijnlijk gaat het echter om een sluis en een overhaal. Uit latere gegevens is bekend dat links de overhaal was en rechts de sluis. Het huis op het voordijkse land was een herberg die uit de 18e eeuw en later bekend staat als De Burg van Alkmaar. De dwarsstaande huisjes links van de sluisgang waren van ouds die van o.a. een bakker en een grutter. Zie ook de detailfoto.

Jaartal: 1620

Herkomst:Beeldbank Stadsarchief MMSAA01_00692000051