Er wordt aan gewerkt

Historisch Centrum Amsterdam bewaart een groot aantal digitale foto’s. We zijn bezig die beter te beschrijven. Het is de bedoeling dat een ruime selectie daarvan op de site wordt gepubliceerd. Dat neemt veel tijd in beslag. We zijn van plan eerst de oudste foto’s (die uit de zwart-wit periode tot ca. 1965) te publiceren.