Nieuw boek: Nood aan den dijk

Historisch Centrum Amsterdam Noord presenteert een nieuwe publicatie: het boek Nood aan den Dijk, over de watersnoodramp van 1916.

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 raasde er een noordwesterstorm over ons land. De storm hield uren aan en eb werd vrijwel onmogelijk. De golven sloegen over de toch al door regenwater doordrenkte waterlandse zeedijk. Die werd daardoor vooral aan de binnenkant steeds meer aangetast en brak tenslotte op vele plaatsen door. In korte tijd overstroomden de dorpen Buiksloot, Nieuwendam, Durgerdam, Schellingwoude, Ransdorp, Holysloot en Zunderdorp. Ook de diepe polders zoals de Blijkmeer, Belmermeer, Burckmeer, Broekermeer en de Buikslotermeer kwamen geheel onder water te staan.

Het boek beschrijft alle aspecten van de overstroming, zoals de redding van mens en dier, hulp en opvang en gevolgen. Met veel persoonlijke verhalen en prachtige en vaak unieke foto’s.

Nood aan den Dijk-COVER

Prijs: € 19,50
(Excl. eventuele portokosten; € 3,65 per boek, of € 6,95 bij bestellingen van twee of meer exemplaren.)

U kunt het boek bestellen via PayPalop onze website. Of per email danwel het contactformulier.

Het bedrag dient vooraf gestort te worden op het banknummer NL52 INGB 0004 2596 15 t.n.v. STG HISTORISCH CENTRUM
Vermeld duidelijk naam, adres en ‘boek1916’ bij de betaling.