Geschiedenis van de Buiksloterham deel 1, 2 en 3

In De geschiedenis van de Buiksloterham vertelt Margreet Visser de oudste geschiedenis van het centrale deel van Amsterdam-Noord:

 • Waterland,
 • de Waterlandse Zeedijk,
 • de inpoldering van het Buikslotermeer,
 • de aanleg van de Buikslotertrekvaart en het Tolhuis aan de voet van de Volewijck
 • de centrale rol van het dijkdorp Buiksloot en de vele herbergen daar,
 • de veerverbinding en het postverkeer tussen Amsterdam en Waterland.
 • de aanleg van het Noordhollands kanaal en de Willemsluizen,
 • de inpoldering van de Buiksloterham en de inrichting ervan als landbouwgebied,
 • de bouw van de stedelijke huizen langs de Laanweg,
 • de bloei en de teloorgang van het Tolhuis
 • de internationale tentoonstellingen ENTOS en ELTA die beide in de Buiksloterham plaatsvonden.

De boeken bevatten zeer veel goed beschreven illustraties, waardoor ze behalve als leesboek ook heel goed als kijkboek te gebruiken zijn. Wie in Noord woont en weinig weet over de oudste geschiedenis, vindt hierin een prachtige introductie.

De drie delen zijn elk afzonderlijk voor € 19,75 bij ons te koop en als pakket van drie delen voor € 50.
Bestellen kan door een mail te sturen naar hcan@xs4all.nl of door gebruik te maken van het contactformulier

de-geschiedenis-van-de-buiksloterham-1-2-3“Ik (Margreet Visser) heb geprobeerd de vroege geschiedenis van de Buiksloterham te achterhalen en aan de hand van kaarten, documenten, tekeningen en foto’s na te vertellen. Ik kon daarbij ook gebruik maken van herinneringen van mensen die nog een stukje van die geschiedenis zelf hebben meegemaakt. Tastbare herinneringen aan de oorspronkelijke Buiksloterhampolder zijn in het stedelijke landschap van nu nog wel hier en daar aanwezig, maar voor de bewoners en bezoekers moeilijk herkenbaar. De oorspronkelijke bebouwing uit de negentiende en het begin van de twintigste eeuw is geheel verdwenen en bij de planning en de naamgeving van de nieuwe bebouwing is men bijna geheel vergeten herinneringen op te nemen aan de polder zoals die in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw ontstond. Ook herinneringen aan de pioniers die de droogmaking realiseerden en de polder ontgonnen lijken te zijn vergeten. Alleen de straatnaam Laanweg herinnert nog aan de lange weg waarlangs de eerste boerderijen en arbeiderswoningen stonden en waarlangs midden in de polder door ondernemende Amsterdammers een modern stukje straat werd gebouwd. Het was de eerste straat met elektrische verlichting in de huizen en langs de weg.”

Deel 1: Waterland, Buiksloot en de Volewijck,  268 pagina’s,
Deel 2: De Buiksloterham ingepolderd. 222 pagina’s,
Deel 3: Wonen, werken en vermaak rond de Laanweg, 267 pagina’s,

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *