D C FD C C A EF B BC D C A Verkleind

Nieuwendammerkerk 175 jaar

Op zondag 18 februari werd in de Nieuwendammerkerk aan het Brede Kerkpad in Nieuwendam het 175-jarig bestaan van het gebouw gevierd met een goed bezochte kerkdienst. Predikant Paula de Jong wees er in haar preek op dat in dat gebouw vele generaties bewoners er een rustpunt vonden en en nu nog vinden: een vast moment in je drukke leven waarin je gehoord wordt. Hoewel de veertigdagen-periode voor Pasen op deze zondag begon, waren de door de gemeente gekozen liederen vooral feestelijk. De Vespercantorij Nieuwendam zong en begeleidde zingend veel van de liederen en zong a capella het ‘Halleluja’ uit de Messias van Georg Friedrich Händel. In een intermezzo speelde organist Peter Rigter  “Gymnopédie 1” van Eric Satie.

Lees over de geschiedenis van het gebouw het artikel van Wim Gortzak in het Noord Amsterdams Nieuwsblad.