Bommen

Esdoornweg hoek Esdoornplein

Esdoornweg hoek Esdoornplein na het bombardement van 1943.

Eschdoornweg

In 1942 liet de Amsterdamse burgemeester Voute de namen van Heimansplein en Heimansweg veranderen in Eschdoornplein en Eschdoornweg omdat Eli Heimans (1861-1914) joods was. (Zie het naambordje op de foto hiernaast). Hij was een invloedrijke natuurbeschermer die in 1899 samen met Jac. P. Thijsse de Geïllustreerde flora van Nederland publiceerde. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Eschdoornweg weer Heimansweg. Het Heimansplein werd toen Jac.P. Thijsseplein. In een buurt vol flora-planten horen die twee heren thuis.