Algemeene kaart van het Groot Amsterdamsch Kanaal (1825)

 

 

Jaartal: 1825

Herkomst:Beeldbank Stadsarchief 010094008115