Terugblikken op Waterland : hoofdstukken uit de geschiedenis van Amsterdam-Noord

Titel: Terugblikken op Waterland : hoofdstukken uit de geschiedenis van Amsterdam-Noord
Auteur: Gerrit van Zeggelaar .. [et al.]
Jaar van Publicatie: 2000
Bibliotheek nr: B 0358
Trefwoorden: Waterland Amsterdam-Noord Geschiedenis
Korte beschrijving: In het jaar 2000 is het honderd jaar geleden dat de eerste hoofdstukken van het boek Blikken in het verleden van Waterland van de Ransdorpse onderwijzer Gerrit van Zeggelaar verscheen. Deze belangrijke publicatie bracht aan het begin van de vorige eeuw de geschiedenis van Waterland – dat tijdens de Tachtig-jarige Oorlog in de strijd tegen Spanje een belangrijke rol had gespeeld – onder de aandacht van een breed publiek. Velen zijn in zijn voetspoor getreden en het honderdjarige jubileum vormde de aanleiding om een aantal van hun teksten te bewerken en herdrukken. Een en ander is gebundeld in Terugblikken op Waterland. Hoofdstukken uit de geschiedenis van Amsterdam-Noord. De auteurs belichten, ieder op hun eigen wijze, een aspect van de geschiedenis van Waterland. Zoals zijn leerling Piet Schouten, die na de Tweede Wereldoorlog met niet aflatende volharding aandacht heeft gevraagd voor deze uithoek van de gemeente Amsterdam. Hij wees terecht op het belangrijke aandeel van de Waterlanders in de bloeiende scheepvaart van Holland in vroeger eeuwen. Oud-onderwijzer Henk van Zijl zag rond die tijd het landschap van zijn jeugd in Durgerdam langzaam veranderen door de vooruitgang op het gebied van transport en bedrijfsvoering en stortte zich op de beschrijving van hoe het eens was geweest. In de laatste decaden van de vorige eeuw kon Waterland zich verheugen in wetenschappelijke belangstelling. De archeoloog Jurjen Bos heeft het gebied toen grondig bestudeerd en in kaart gebracht, wat een geheel nieuwe visie op de vroegste bewoning heeft opgeleverd. Zeven verschillende auteurs geven zo een boeiend beeld van de historie van Waterland.

144 p. : ill. ; 30 cm. Met lit.opg. en bibliogr.
Amsterdam : Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord, 2000.
ISBN 90-801180-4-4