Du Croo & Brauns : locomotieven

Titel: Du Croo & Brauns : locomotieven (Du Croo & Brauns locomotives)
Auteur: Jan de Bruin
Jaar van Publicatie: 1986
Bibliotheek nr: B 0324
Trefwoorden: Amsterdam-Noord – Valkenweg – Du Croo & Brauns – Machinefabriek – Locomotieven – 1906-1983
Korte beschrijving: Du Croo & Brauns was de bedrijfsnaam van een, oorspronkelijk in 1906 door ir. Engelbert Adolf Du Croo opgerichte Nederlandse machinefabriek, mede bekend als fabrikant van smalspoormaterieel. De fabriek was een voortzetting/uitbreiding van het in Amsterdam, op het Damrak, gevestigd Technisch Im- en Exportbureau, dat gespecialiseerd was in draagbaar spoorwegmateriaal. In 1907 ging Du Croo een samenwerking aan met zijn vroegere studiegenoot ir. Pieter Johan Christiaan Brauns wat leidde tot de firmanaam N.V. Du Croo & Brauns. Het bedrijf richtt een bedrijfsgebouw op aan de overzijde van het IJ, in Amsterdam-Noord, aan de Valkenweg, op erfpachtterrein. De onderneming groeide uit, er kwam een filiaal, een dochtermaatschappij, te Londen.