De Droom van Howard : het verleden en de toekomst van de tuindorpen

Titel: De Droom van Howard : het verleden en de toekomst van de tuindorpen
Auteur: (red. Aad Wassenaar)
Jaar van Publicatie: 1990
Bibliotheek nr: B0051
Trefwoorden: Amsterdam – Woningbouw Tuindorpen – 1900-1950
Korte beschrijving: Ontstaan, inhoud en ontwikkeling van de tuinstadgedachte van de Engelsman Ebenezer Howard (1850-1928), de invloed daarvan op de Nederlandse volkshuisvesting en de toekomst van bestaande tuindorpen. Deze – mede door de vele illustraties – zeer informatieve uitgave van het gemeentelijk Woningbedrijf Amsterdam, beschrijft ontstaan, inhoud en ontwikkeling van de tuinstadgedachte van de Engelsman Howard tegen de achtergrond van een, door de schaduwzijden van de industrialisatie, groeiend sociaal bewustzijn. Met voorbeelden uit vooral Engeland, Duitsland en Nederland wordt de enorme invloed geschetst op het denken over en de praktijk van stedebouw en volkshuisvesting. Ruime aandacht voor fabriekskolonies, nooddorpen en tuindorpen. De bij de bewoners geliefde woonwijken (rust, sociale contrôle, buurtgevoel) kunnen stedebouwkundigen nog steeds als voorbeeld dienen. Verder een inventarisatie van woningverbetering in zes Nederlandse tuindorpen (’tweede leven’ in plaats van afbraak), een reportage over Tuindorp Oostzaan, een samenvatting van ‘Garden Cities of To-morrow’ en een overzicht van Nederlandse tuinstadliteratuur. Dit nuttige en boeiende boek had – behalve het aanwezige namenregister – een zakenregister verdiend. (Biblion recensie, Jos Smit.)

Rijswijk : Elmar, 1990.
– 298 p. : ill. ; 26 cm
Uitg. t.g.v. 75-jarig bestaan van het Gemeentelijk Woningbedrijf Amsterdam. – Met bibliogr.
ISBN 90-6120-7991