Arie Keppler : woninghervormer in hart en nieren

Titel: Arie Keppler : woninghervormer in hart en nieren
Auteur: Frank Smit
Jaar van Publicatie: 2001
Bibliotheek nr: B 0367
Trefwoorden: Amsterdam – Arie Keppler – Volkshuisvesting – Provinciale – Welstandsorganisatie – Noord-Holland
Korte beschrijving: Ir Arie Keppler was tussen 1915 en 1937 directeur van de gemeentelijke Woningdienst van Amsterdam. Aan het begin van de twintigste eeuw maakte hij deel uit van een groep sociaal bevlogen ingenieurs die – met de mogelijkheden die de Woningwet uit 1901 bood – het volkshuisvestingsbeleid een gezicht gaf. Het pionierswerk van Keppler wordt in deze publicatie in het kader geplaatst van de belangrijkste pijlers van de volkshuisvesting: wooncultuur, schoonheid, betaalbaarheid en woonmilieu. Keppler begaf zich met wisselend succes op deze vier terreinen. Zijn onbuigzaam en onverzettelijk karakter brachten hem vaak in conflict met andersdenkenden in de politiek. Desondanks oogstte hij in binnen- en buitenland veel lof en bewondering voor wat toen het Mekka van de sociale woningbouw werd genoemd: de arbeiderswijken in Amsterdam onder architectuur van de Amsterdamse School, de tuindorpen aan de overkant van het IJ en Betondorp in de Watergraafsmeer. Dit boek geeft niet alleen een beeld van de veelzijdige betrokkenheid van een man die jarenlang het gezicht van de Woningdienst was. Het is ook een tijdsbeeld van een periode waarin grootheden als wethouder F.M. Wibaut en de architecten H.P. Berlage en Michel de Klerk een rol speelden.