De geschiedenis van de Buiksloterham (3 delen)

Titel: De geschiedenis van de Buiksloterham (drie delen)
Auteur: Margreet Visser
Jaar van Publicatie: Amsterdam: Prior, 2016
Bibliotheek nr: B 1625
Trefwoorden: Amsterdam-Noord – Waterland – Buiksloot – Buiksloterham – Volewijck – Noordhollands kanaal – Binnenveer en buitenveer – Willemsluizen – Laanweg – ENTOS – ELTA – Geschiedenis – Stadsontwikkeling
Korte beschrijving: De Geschiedenis van de Buiksloterham vertelt de vroegste geschiedenis van het hart van Noord tot 1921: Buiksloot en de Buiksloterham. Deel 1 Waterland, Buiksloot en Volewijck. Deel 2 De Buiksloterham ingepolderd. Deel 3 Wonen, werken en vermaak rond de Laanweg tot 1921.
  • de Volewijck,
  • het Tolhuis,
  • de veerdiensten tussen Amsterdam en Waterland,
  • de centrale rol van Buiksloot daarbij,
  • de aanleg van de Willemsluizen in 1824,
  • het graven en de opening van het Noord-Hollands kanaal in 1824,
  • het droogleggen van de Buiksloterham in 1851,
  • de vroegste bewoning en de de bouw van de eerste stedelijke straat van Noord, de Laanweg, vanaf 1898,
  • de ENTOS, de grote scheepvaarttentoonstelling in 1913
  • de ELTA, de grote luchtvaarttentoonstelling in 1919.
 

Met lit.opg. en bronvermeldingen –
3 dl. [dl.1. 68 p.], [dl.2 222 p.], dl.3 268 p.] : ill.; foto’s ; 24 cm
Amsterdam–Noord : Prior, 2016.