4 mei monument Midden Noord

Het initiatief voor dit herdenkingsteken werd genomen door een comité, dat er alle mensen mee wilde gedenken die door oorlogshandelingen in Noord om het leven waren gekomen. De geallieerden lieten juli 1943 driemaal hun bommen vallen op Noord, met als doel de Fokkerfabriek aan de Papaverweg. Daarbij werden ook de nabijgelegen woonwijken getroffen en vielen er slachtoffers onder de bevolking. Hierbij kwamen zeker 200 mensen om het leven, maar dit monument was niet uitsluitend voor hen bedoeld.

De gelden voor dit gedenkteken waren bijeengebracht door Noord-Amsterdamse mannen en vrouwen. Het monument bestaat uit een bronzen phoenix, de mythologische vogel die om de 500 jaar verjongd uit haar eigen as herrijst. Daarmee staat ze symbool voor ieder vernieuwd herrijzen uit een staat van verval of verwoesting. De vogel staat op een zuil van Franse kalksteen. Hierin is een tekst van de dichter Da Costa (1798-1860) gebeiteld.

’t Geluk herrijz voor ons
na zooveel tegenheden
en Neerland bloeie weer
door eendracht, moed en zeden

Dit monument werd in 1952 onthuld door burgemeester d’Ailly (1902-1967). Het stond toen in een plantsoen op het Mosveld. D’Ailly omschreef dit herdenkingsteken als een herinnering aan het leed en tegelijk het streven naar een nieuwe, betere toekomst.
In 2014 werd het monument verplaatst naar de huidige locatie.

Titel: 4 mei monument Midden Noord
Adres: Kamperfoelieweg in het plantsoen tussen Azaliastraat en Sneeuwbalstraat
Kunstenaar: Hendrik Dannenberg (1918-1986)
Sinds: 1952