Wim Timp

In het voetspoor van Wim Timp

Wim Timp Begin jaren zeventig werd Amsterdam-Noord in oude ansichten gepubliceerd, samengesteld en van bijschriften voorzien door Wim Timp. Het was op dat moment het enige boekje over Noord dat metzoveel mooie illustraties iets van de geschiedenis van de Volewijck, het Tolhuis, de Buiksloterham, de ENTOS, de ELTA en de dorpen van Noord vertelde.

 

 

Beschrijven zoals Wim Timp dat deed
Timp kreeg van zijn uitgever gemiddeld maar 75 woorden per pagina, hij had veel meer foto’s kunnen laten zien en veel meer kunnen vertellen. In de komende tijd willen we geleidelijk ons foto-archief via de website ontsluiten. Elke foto proberen we nu zo volledig mogelijk te beschrijven: op de manier van Wim Timp, maar met meer ruimte.

Een voorbeeld
Wim Timp Foto nr. 35 beschrijft Timp zo: ‘Gezicht van de kerktoren over het Westeinde van Buiksloot naar het Noordhollandskanaal richting Tolhuis (rond 1900). Op de voorgrond staat boerderij ‘Nooitgedacht’ van Tamminga (380). De bomenrij geeft de lengte van Buiksloot in oostelijke richting weer. De Buiksloter Ham (rechts) is nog open veld.’

Aanvulling:
Boerderij ‘Nooitgedacht’ was voor 1903 niet van Tamminga maar van Hermanus Schreuder. De boerderij maakte in 1964 plaats voor de nieuwe velden van De Volewijckers.

BuiksloterdijkSinds 1997 staan er op de plek van de boerderij twee moderne huizen en is de toegang tot de velden van – inmiddels weer – De Volewijckers veel smaller geworden.
In 1900 zag het er op de Buiksloterdijk toen zo uit.

In de pdf Wim Timp over Buiksloot (klik aan) laten we zien welke foto’s hij koos en wat hij daarover schreef. We hebben voor zover mogelijk kopieën gemaakt van originelen. In enkele gevallen betreft het kopieën uit het boekje.