Het IJ met in de verte het Galgeveld

Detail van een schilderij van Hendrik Cornelisz Vroom (ca. 1601-1608), in bezit van het Amsterdam Museum. Maarten Jansen daarover:
“Het galgenveld zal aanvankelijk een soort strandje zijn geweest in Volewijk waar de terechtgestelden als afschrikwekkend voorbeeld werden getoond aan de Amsterdamse bevolking en aan alle bezoekers aan de stad. Op veel oude afbeeldingen kunnen we nog goed zien hoe zichtbaar de lijken waren voor iedereen.
Nadat misdadigers op de Dam of Nieuwmarkt waren ‘onthalst’, gewurgd of gehangen, werden hun lijken meestal gebruikt om open te snijden als studiemateriaal voor medici en studenten. De lichamen van andere terechtgestelden werden echter nog als extra straf naar het galgenveld aan het IJ overgebracht om daar nogmaals te worden opgehangen. Van onthoofde lijken werd het hoofd op een spies geplaatst en het lichaam op een rad gebonden. De extra straf had een geloofsachtergrond: men veronderstelde dat onbegraven doden niet aan de wederopstanding op de Dag des Oordeels zouden deelnemen.
Vanaf de 17de eeuw werd de ‘Galgeput’ op het veld geplaatst. Boven deze grote ronde put liet men de lijken net zolang bungelen totdat het touw helemaal was weggeteerd en de lichaamsresten in de put vielen. Uiteindelijk werd pas in 1795, na de uitroeping van de Bataafse Republiek, het galgenveld geruimd.”
Maarten Jansen

Jaartal: 1601-1608

Herkomst:Amsterdam Museum